Hvorfor stiller vi spørsmål?

Vi vil gjerne vite mer om deg før vi gir deg råd. På denne måten blir vår dialog med deg mer relevant og bygger opp om vårt mål om å gi deg gode kundeopplevelser. Skue Sparebank ønsker å etablere og opprettholde en langvarig relasjon, og derfor stiller vi spørsmål til alle kundene våre.

Noen av spørsmålene stiller vi av andre grunner:

Myndighetene har bedt alle norske banker om å oppdatere sin kundeinformasjon. Det er viktig for oss å beskytte dine økonomiske interesser, og som bank har vi et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. For å opprettholde den tilliten vi har som samfunnsaktør er det avgjørende for oss å ivareta dette ansvaret.

Les mer om kravene i hvitvaskingsloven på Finansnorge.no

Hva spør vi om?

Spørsmålene vi stiller skal sikre at all informasjon vi har om deg er korrekt og oppdatert. Vi spør blant annet om bruk av banken, hvor pengene dine kommer fra, statsborgerskap og fødeland. Disse spørsmålene stiller vi alle våre kunder med jevne mellomrom i løpet av kundeforholdet.

For alle privatkunder som har Nettbankavtale vil dette komme som en melding når man logger på Nettbank eller Mobilbank. Spørsmålene besvares da elektronisk. Alle andre kan laste ned skjema som finnes på denne nettsiden. NB! Dette gjøres kun etter henvendelse fra banken.

Legitimasjon

Vi vil sikre at kundeforhold opprettes på og av rette vedkommende og Skue Sparebank krever i hovedsak pass. Det er også mulig å opprette kundeforhold digitalt og legitimere seg med BankID. Opprettes det kundeforhold for bedriftskunde er det oppdatert firmaattest som legges til grunn, samt innhenting av legitimasjon på disponenter og reelle rettighetshavere knyttet til bedriften. Du vil også kunne oppleve at vi ber deg om oppdatert legitimasjon for løpende å vedlikeholde opplysninger som er registrert på deg.

Legitimasjon må fremvises ved personlig oppmøte i banken.

Har du spørsmål, eller er i tvil om det er Skue Sparebank som har kontaktet deg? Ring oss på 915 07 583 eller send en e-post til post@skuesparebank.no