Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av forretningspartnere.

Egen virksomhet
I Skue Sparebank har vi gjort våre aktsomhetsvurderinger i flere år, og disse er omtalt i vår Bærekraftrapport. Utførlig redegjørelse for hvordan banken har vurdert spørsmålene finnes under kapittel «Ansvarlig arbeidsgiver» i denne rapporten.

Forretningspartnere
Vår bærekraftrapport for 2021 beskriver også hvordan vi håndterer menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold hos våre forretningspartnere. Skue Sparebank ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling for miljø, mennesker og artsmangfold også gjennom hvilke varer og tjenester vi kjøper inn. En egen innkjøpspolicy er vedtatt, og blir aktivt fulgt opp fra bankens side. Vi vil samarbeide med leverandører og tjenesteytere som imøtekommer våre krav og standarder. I løpet av 2022 vil banken gjennomføre aktsomhetsvurderinger på samtlige leverandører som faller inn under vår innkjøpspolicy. Disse vurderingene vil bli rapportert i bærekraftrapporten for 2022.

Spørsmål
Skue Sparebank vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven.
Spørsmål kan stilles ved å benytte epost-adressen: aapenhet@skuesparebank.no