Finanstilsynet godkjente fusjonen 9. juni.

Bakgrunnen er som tidligere beskrevet, et ønske om å styrke bankens lokale konkurransekraft og lønnsomhet. Det vil også sette banken i stand til å være en større bidragsyter til å utvikle lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser.

Den sammenslåtte banken vil få en forretningskapital på 16 milliarder kroner, og blir dermed den fjerde største i Eika Alliansen.

Navnet vil bli Skue Sparebank. Banken vil ha cirka 90 ansatte og ha kontorer i Drammen, Vikersund, Sigdal, Hønefoss, Noresund, Flå, Nesbyen, Gol, Hol, Geilo og på Rødberg.

  
Administrerende banksjef i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne, blir også administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Banksjef i Hønefoss Sparebank Torgeir Nøkleby, blir viseadministrerende banksjef.