- Jeg har sagt lenge at Hønefoss og Ringeriksregionen er det mest spennende området i gamle Buskerud med tanke på samfunnsutvikling. Derfor var det en personlig drøm som gikk i oppfyllelse da fusjonen mellom Hønefoss Sparebank og Skue Sparebank ble vedtatt i fjor, sier han.

- Hvorfor mener du dette området er så spennende?

- Det er mange faktorer. Men det er klart at samferdselsutbyggingen som nå ser ut til å skje vil åpne mange dører både innenfor næringsutvikling, men også som en enda mer attraktiv bostedsregion. Det er spennende. Der er snart «fullt» i Oslo, og da vil både Hole, Ringerike og Jevnaker fremstå som utrolig viktig for samfunnsinvesteringer. I dette lyset er det selvsagt interessant å drive bank. Ringeriksbanen vil jo også knytte Hallingdal mye tettere med Ringerike, og siden vi er en stor aktør i Hallingdal, så passer dette som hånd i hanske, sier banksjefen.

Glesne trekker også frem Drammen i denne sammenhengen.

- Vi har vært tydelig til stede i Drammen i mange år. Der har utviklingen vært enorm. Vi kan nå enkelt dra med oss erfaring og god bank-kompetanse for å bistå næringsutvikling også i Ringeriksregionen. Det vil også komme personmarkedet til gode at vi er lokalisert på så mange steder med sterk utvikling i Buskerud.

Hans Kristian Glesne er 47 år, og bor i Vikersund sammen med kone og to voksne sønner. Han har vært administrerende banksjef i Skue siden 2009. I tillegg er han styreleder i Eika Gruppen, og styremedlem i Vestre Viken helseforetak.

- Det er knallspennende å få være med på å bygge videre på solid bankdrift i Hønefoss. Jeg bruker mye tid rundt på våre 11 avdelinger. Det blir mye reising, og jeg vil nok si at mitt kontor så å si er i bilen, sier Glesne.

På fritiden er banksjefen opptatt av å holde seg i form. Han setter pris på skiturer i Hallingdals-løypene, men også kajakkturer og late dager på hytta ved Vestfold-kysten.