Skue Sparebank oppnådde et resultat på 115,8 millioner kroner før skatt i 2020. Dette er en nedgang på 14 millioner sammenlignet rekordåret 2019.

- Vi er svært godt fornøyde med kjernedriften i banken gjennom et år som har vært veldig annerledes på flere måter; Pandemi-utfordringen deler vi med en hel verden, men midt oppe i dette fusjonerte Hønefoss Sparebank med Skue Sparebank. Flere engangseffekter som følge av sammenslåingen påvirker resultatet vårt. Det samme gjør beslutningen om å investere i ny kjernebankløsning. En løsning vi anser som svært viktig for fremtidig lønnsomhet og utvikling av banken, sier administrerende banksjef Hans Kristian Glesne.

Uten kostnaden rundt ny kjernebankløsning, hadde Skue Sparebank hatt et resultat på cirka 138 millioner kroner i fjor. Det ville vært bankens beste noensinne.

- Fusjonen mellom Hønefoss Sparebank og Skue Sparebank er en strategisk viktig beslutning for vår fremtid. Vi er nå rigget for å bygge en meget robust bank både for våre personkunder, men også i bedriftsmarkedet. Sammenslåingen setter oss i stand til å drive enda tydeligere oppfølging av våre kunder der de bor eller driver næring. Dette understøtter vår ambisjon om å være den ledende lokalbanken i Buskerud. Nå har vi 11 kontorer med rundt 90 ansatte fordelt utover så å si hele tidligere Buskerud fylke, sier Glesne.

Les rapporten for fjerde kvartal i 2020 og Skue Sparebanks presentasjon for kvartalet her.