Vi er «over alt»
I Skue Sparebank er vi opptatte av lokal forankring og gode lokale fotavtrykk. Derfor er vi den eneste banken som har så mange kontorer der hvor folk bor i vårt distrikt. Du treffer våre rådgivere i åpne kontorer fra fjord til fjell; i Drammen, Vikersund, Hønefoss, Rødberg, Sigdal, Noresund, Flå, Nesbyen, Gol, Hol og på Geilo.

Liten – men stor
Målet vårt er å kunne gi deg personlig rådgivning akkurat der hvor du bor, eller der du driver næringsvirksomhet. Du møter din faste rådgiver på et kontor som er ganske lite og kjent. Dersom det passer deg bedre, tar vi gjerne dialogen på et av våre digitale møterom. Uansett hvor du møter oss, vil du oppleve at du er kunde i en liten og en stor bank på samme tid.

Liten – fordi vi driver forholdsvis små kontorer på mange steder. Det betyr at våre rådgivere kjenner sine kunder godt, og kan være tett på i de prosessene kundene trenger bistand til.

Stor – fordi våre 90 ansatte til sammen har bred kompetanse for å løse dine behov innenfor bank- og forsikringsspørsmål. Og dette gjelder uansett om det er du som privatkunde, eller som bedriftskunde vi skal bistå. Skue Sparebank er den fjerde største banken i Eika Alliansen. Det gir oss også tilgang på svært verdifull kompetanse som kommer kundene til gode.

Vi bryr oss om folk
I Skue Sparebank har vi et motto som lyder: «Vi bryr oss om folk».
Dette er ikke bare et kult slagord som vi trykker på reklameartikler. Vi mener det!
Gjennom våre kjerneverdier; Positiv, Raus og Real – jobber vi hver dag for at du som kunde skal kjenne omsorg og god oppfølging fra oss.
Vi har en målsetting om at kundene våre skal oppleve å bli sett, og bli tatt på alvor i de sakene banken er involvert i. Vi vil at din kundeopplevelse skal være preget av at du fikk nødvendig hjelp på en positiv, raus og real måte – og at du møter medarbeidere som bryr seg om deg og dine.

Dersom vi lykkes med det – håper vi at vi har gjort en forskjell for deg som kunde.