Kjære Skue-kunde

I september gjennomførte Skue Sparebank en omfattende data-endring for å gjøre våre banktjenester bedre for alle kundene våre. Dessverre førte dette til noen midlertidige feil i mobil- og nettbankløsningene våre. Det meste ble raskt rettet, men det gjenstår fortsatt noe utbedring. Dette jobber vi hardt for å løse.

Vi skriver til dere nå for å forklare – ikke for å unnskylde!

Litt om bakgrunnen

Frem til september brukte Skue Sparebank en dansk dataleverandør. Dette ga oss begrensede muligheter til å videreutvikle løsninger for kundene våre i fremtiden.
Av den grunn valgte vi å skifte til en norsk leverandør. Den samme leverandøren som de aller fleste andre norske banker bruker. Denne endringen vil sette oss i stand til å utvikle langt bedre bankløsninger for deg som kunde i tiden fremover. Det er vi glade for.

Veien videre

Dataoverføringen mellom gammelt og nytt system skjedde uten problemer. Men det ble raskt oppdaget noen feil i den nye mobilbanken og nettbanken. Det førte dessverre til at kundene våre opplevde en dårligere kundeløsning enn tidligere. Det beklager vi sterkt. 

Vi har siden 12. september jobbet hardt for å rette opp feil og mangler for at du som kunde ikke skal bli skadelidende. Vi har fått mye på plass, men ikke alt.

For privatkunder har vi prioritert 

  • At funksjoner i mobil- og nettbank skal bli forbedret.
  • At transaksjonsdata (kontobevegelser) skal kunne leses forståelig fra deg som kunde.

Dette føler vi nå at er på plass, og vi jobber videre for å gjøre våre tjenester best mulig for deg.

For våre bedriftskunder har det vært noe mer omfattende utfordringer
Mye er løst, men vi fortsetter å jobbe målrettet med forbedringer blant annet basert på tilbakemeldinger fra kundene. Derfor vil våre bedriftskunder:

  • Få tilbud om å bli med i et webinar for å få enda bedre kjennskap til vår nye bedriftsnettbank.
  • Få mer informasjon om eventuelle uregelmessigheter som vi har løst, eller er i ferd med å løse.

Vi i Skue Sparebank er lei oss for at dere har opplevd disse problemene. Vi gjør alt vi kan for å løse det som gjenstår, og er fortsatt helt sikre på at vi i tiden som kommer skal gi dere stadig bedre bankløsninger som kunder hos oss.

Med vennlig hilsen

Hans Kristian Glesne
Administrerende banksjef