Årsaken er utviklingen av korona-smitte på disse stedene.

I Skue Sparebank ønsker vi å følge anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter. Derfor ser vi at det nå ikke er mulig å ta mot kundebesøk ved Drammens-kontoret inntil videre.

I Modum og Hol kommuner er også smittetallene høye. Det betyr at vi også har valgt å stenge kontorene i Vikersund, på Geilo og i Hol for drop in-besøk fra kunder.
I Vikersund, Geilo og Hol vil vi, inntil videre, fortsatt gjennomføre forhånds-avtalte kundemøter. Disse møtene vil bli gjennomført med særlig høyt fokus på smittevern.

Når det gjelder bakgrunnen for stengningen av Gol-kontoret, er dette gjort etter et føre-var-prinsipp. På Gol vil det også være mulig å besøke banken etter at man har gjort en forhåndsavtale.

Vi beklager selvsagt ulempene dette medfører for våre kunder.

Ta kontakt
Dersom du trenger å snakke med din rådgiver, ber vi deg om å ta kontakt med vedkommende direkte. Kontaktinformasjon finner du her:

https://skuesparebank.no/ansatte

Vi vil selvsagt jobbe for at du skal få god rådgivning og god oppfølging selv om de nevnte kontorene er midlertidig stengt. Våre rådgivere løser det meste gjennom digitale møter på Teams, på telefon eller via epost.

Husk at du også kan ringe kundeservice dersom du trenger hjelp eller bistand.
Kundeservice har telefonnummer 915 07 583.
Åpningstiden er: Mandag-fredag (kl. 07-21) og lørdag-søndag (kl. 09-21).

Smittevern
Våre øvrige kontorer holder åpent som vanlig. Vi følger smittesituasjonen nøye, og vil gjøre ytterligere tilpasninger dersom dette anses nødvendig.

Vi ber alle våre kunder praktisere godt smittevern overfor sine omgivelser. Det gjelder enten man skal i banken eller andre steder.