Hadde noen fortalt meg for et drøyt år siden at vi kunne drive samfunnet, og banken, i over ett år uten å treffe kundene våre, ville jeg neppe trodd det var mulig. Men det var det altså.

Læringskurven har vært brattere enn unnarennet i Vikersundbakken, men det viser seg at digital kompetanse læres raskt når verktøyene er på plass. Det gjelder både for kundene, og for oss som driver en eller annen form for næringsvirksomhet.

Likevel mener jeg fortsatt at personlige relasjoner ikke kan erstattes av digitale løsninger i ethvert tilfelle. Innovasjon, kulturbygging og kompetanseoverføring er fortsatt prisgitt at vi mennesker snakker sammen og møtes i fysiske miljøer. Kroppsspråk, ansiktsmimikk og de spontane uttrykksformene er ikke så enkle å dekode over Teams.

For oss i Skue Sparebank, som driver på 11 steder i Buskerud – fra Drammen til Geilo, har vi et bevisst forhold til menneskelig kompetanse: Det er så enkelt som at vi blir så gode som de folka som jobber hos oss. Alt handler om forståelse og kompetanse for å skape gode kundeopplevelser.

I bankbransjen er det enkelt for kundene å fikse mye selv. Det kan være innenfor daglige banktjenester eller i enkelte lånesaker og forsikringsspørsmål. Selvbetjeningsløsninger og digitale rådgiververktøy funker ofte veldig bra i disse sakene. Men den menneskelige kompetansen kommer virkelig til sin rett i planlegging av viktige avgjørelser rundt folks økonomiske fremtid. Ett av områdene jeg mener har et underkommunisert kompetansebehov, er pensjon.

For mange av oss er pensjon kjedelig, vanskelig og ligger langt frem i tid. Vi har hørt om egen pensjonskonto, folketrygd, tjenestepensjon og kollektive spareordninger. Men mange av oss orker ikke tanken på å relatere disse begrepene inn mot våre egne liv. Det kan vise seg å være veldig dumt.

Enkelt fortalt kan du ende opp som pensjonist med under halvparten så mye å rutte med hver måned sammenlignet med hva du hadde i ditt yrkesaktive liv, dersom du ikke tar grep om din egen pensjonssparing. Da handler ikke saken lenger om pensjon – men om din egen fremtidige livskvalitet.

Dette er ikke ment som skremselspropaganda, men som et eksempel på hvordan bankbransjens menneskelige rådgiverkompetanse kan gjøre en stor forskjell. Våre rådgivere er utdannet og trent i å forstå din situasjon, og hjelpe deg med å legge opp et langsiktig økonomisk løp slik at din fremtid blir så god som du ønsker den. Akkurat dette kan ikke en datamaskin, uten videre, ta seg av.

For å beskrive mitt resonnement enkelt, bruker jeg følgende punkter:

  • Vi studerer lengre i snitt, og starter dermed yrkeslivet senere.
  • Vi går av med pensjon tidligere, samtidig som flere blir uførepensjonister.
  • Vi lever betydelig lenger enn før.
  • Det fødes for få barn! Vi er nå på et historisk lavt nivå, og vi får flere pensjonister i forhold til yrkesaktive.

Det betyr at det blir færre som jobber, og disse færre skal betale for flere som er pensjonister lenger. Da blir det plutselig mindre til fordeling. Denne konklusjonen tror jeg det er mange som ikke har forstått fullt ut.

Derfor; Snakk med noen om din pensjon nå. Ikke vent til du skal gå av. Da kan det være for sent!

Hans Kr. Glesne
Adm. banksjef i Skue Sparebank