Vi er opptatt av å videreutvikle bankens tjenester i tråd med våre kunders ønsker og behov. Derfor gjennomfører vi blant annet årlige kundemålinger. Her får alle kunder mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer.

Årets kundemåling for bedriftskunder gjennomføres i perioden 24. august til 24. september. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Norsk Gallup og du vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id:

Norsk Gallup (undersokelse@norskgallup.no)

Besvarelsen tar 8-10 minutter, og alle som deltar er med i trekningen av 10 gavekort med verdi på kr 1 000,-.

Vi håper du har mulighet til å delta og bidra til at vi kan bli en enda bedre bank for våre kunder i fremtiden.