«Norge må satse på storskala hydrogenproduksjon». Dette var konklusjonen fra et samlet LO og NHO, i 2021-rapporten Grønne-elektriske-verdikjeder. Nylig bestemte en lokal allianse bestående av Glitre Energi, Kraftia Energi samt Hæhre & Isachsen Gruppen-eide NOMAS seg for å plukke opp hansken. Også Skue Sparebank og Modum kommune, er bidragsytende i initiativet.

- Både Modum og Drammen er lokale tungvektere innen kraftindustrien. Regionen har dermed naturgitte forutsetninger for å utvikle konkurransedyktige verdikjeder innen hydrogen, mener Aage Bjørn Andersen i Vikersund-baserte InBallast AS, som har tatt initiativet til og skal lede prosjektet.

- I Skue Sparebank har vi fokus på flere bærekraftprosjekter. Vi synes det er spennende å se på mulighetene for lokal produksjon og bruk av grønt hydrogen. Derfor valgte vi å bidra inn i dette prosjektet. Det blir spennende å se hvilke konklusjoner fagfolkene trekker opp i sin rapport, sier kommunikasjonssjef Per Skøien i Skue Sparebank. 

Under arbeidsoverskriften «TYRVI Hydrogenverdikjeder» skal Aage Bjørn Andersen og hans prosjektteam utrede mulighetene for lokal produksjon av grønt hydrogen fra fornybare energikilder.
- Det å posisjonere seg i nye bransjer som fortsatt er ulønnsomme er ressurskrevende, og krever omfattende fotarbeid i forkant. At de nevnte aktørene stiller opp med faglig og økonomisk bistand er helt uvurderlig, og har vært utløsende for hele prosjektet, sier han.

Websiden som følger prosjektet finner du her: https://tyrvih2.no/

Grønt hydrogen er hydrogen framstilt gjennom bruk av fornybar energi, ved såkalt elektrolyse. Dette er en velkjent teknologi som lenge har vært benyttet i Norge i industriell skala, helt fra oppstarten av Norsk Hydros anlegg på Rjukan i 1940.

Forutsetningene og mulighetene til å etablere aksen Modum-Drammen som en sentral region for bærekraftig hydrogenproduksjon ligger vel til rette.

- Forhåpentligvis vil prosjektet bidra til å berede grunnen for fremtidige lokale industrietableringer og fremskynde grønn omstilling. En slik omstilling vil ikke minst kunne bidra til å skape nye arbeidsplasser og et lokalt konkurransefortrinn i den raskt voksende hydrogenøkonomien, sier Andersen.

Prosjektrapporten ventes klar i løpet av første halvår 2022.