Fra 31. oktober 2016 krever Finansavtaleloven at euro - betalinger sendes til bank i henhold til internasjonal standard for betalingsformat.    

 

Banknæringen har etablert et samarbeidsprosjekt for å koordinere implementeringen av det nye formatet som heter ISO 20022, og som er basert på en internasjonal standard. Bakgrunnen for endringen er tilpasning til EUs regelverk for euro betalinger. Kunder med økonomisystem som utveksler betalingsfiler med banken, vil måtte bytte filformatet de bruker i dag til den nye standarden.  Første måldato er 31. oktober 2016.    

 

Virksomheter som betaler med annen valuta enn euro blir berørt når formatet innføres for alle  betalingstransaksjoner og fil baserte meldinger    

 
Hva må du som kunde gjøre?  

Virksomheter som blir berørt er forpliktet til å ta i bruk det nye filformatet for betalinger senest 31. oktober 2016.

Vi anbefaler alle våre kunder å ta kontakt med sin leverandør av økonomisystem og sjekke om de oppfyller kravene innen fristen. I tillegg gjøre seg godt kjent med endringen. 

 

For å sikre god informasjon vil Skue Sparebank sende ut Nyhetsbrev utover vår/sommer 2016. 

Du finner mer utfyllende informasjon her:

Nytt betalingsformat
New payment format

Nyhetsbrev 2 - Bits ISO 20022