Linn Cecilie Haslestad og Torgeir Nøkleby

Vi er de samme blide folka

- Det har vært et veldig spennende år. Annerledes på mange måter. Men vi er de samme blide folka, og vi holder til på samme sted på Søndre Torv.

Linn Cecilie Haslestad (34) er avdelingsleder for personkundemarkedet i Skue Sparebanks avdeling i Hønefoss. Og hun synes det er veldig gøy med mulighetene som har åpnet seg etter at tidligere Hønefoss Sparebank ble til Skue Sparebank for et år siden.

- Det er jo i overkant spennende å fusjonere, og omstille seg kraftig midt oppe i en global pandemi. Men det har på mange måter også gjort oss enda mer samkjørte. Jeg synes det er veldig inspirerende å få muligheten til å lede vår satsing på personmarkedet, sier Linn.

Med seg på laget har hun fem erfarne rådgivere som skal ta seg av Ringeriksregionen.

- Hvem er den typiske Skue-kunden?

- Vi har jo mange forskjellige typer kunder. Men det er klart vi vil være her for de som har et ønske om personlig rådgivning av bankfolk som kjenner lokalmiljøet. Det betyr at vi vil være hovedbank for kundene våre – altså hjelpe til med boligfinansiering, forsikringsforhold, pensjonsrådgivning og langsiktige spareavtaler, sier hun.

Samme lokaler
Det er nå omtrent ett år siden tidligere Hønefoss Sparebank fusjonerte med Skue Sparebank. Banken er blitt betydelig større, noe som fører til mer kompetanse innenfor de ulike tjenestene som tilbys. I tillegg har banken betydelig større finansiell kraft i forhold til de engasjementene man velger å gå inn i.

Selv om det er nytt skilt over inngangsdøra på det ærverdige bankbygget på Søndre Torv i Hønefoss, vil kundene kjenne seg godt igjen når de kommer inn.

- Her jobber de samme blide folka som kundene er vant til å møte. Vi kjenner lokalmiljøet godt, og skal fortsette å spille en viktig rolle i Ringeriksregionen, sier viseadministrerende banksjef Torgeir Nøkleby (40) fra Jevnaker. Han var banksjef i Hønefoss før fusjonen, men har nå stillingen som viseadministrerende i den sammenslåtte banken.

- Jeg synes sammenslåingen utelukkende er positiv, og gleder meg til at samfunnet åpnes igjen slik at vi kan møte kundene våre fysisk og lage i stand tradisjonsrike bankarrangement, sier Nøkleby.

Næringsliv
Skue Sparebanks avdeling i Hønefoss har også en egen avdeling for næringslivskunder. Og det er helt klart at bedriftsmarkedet er et satsningsområde for den nyfusjonerte banken.

- Vi har to dedikerte bedriftsrådgivere i Hønefoss. I tillegg har banken ytterligere ti bedriftsrådgivere i andre deler av fylket som vil være til stede i Hønefoss ved behov. På den måten er vi både lokale og kompetente til å utvikle denne delen av virksomheten vår, forteller Torgeir Nøkleby.

Gaver og sponsorater
En del av bankens samfunnsoppdrag handler om å bidra inn mot lokalt foreningsliv og frivillighet. Tidligere Hønefoss Sparebank har satt et tydelig fotavtrykk som lokal støttespiller i foreningslivet i Ringeriksregionen. Dette vil banken fortsette med.

- Vi har nå videreført alle sponsorater som er inngått, og vil opplagt være en aktør å regne med fremover. Sponsoravtaler blir naturligvis vurdert og eventuelt reforhandlet når de løper ut, men Skue Sparebank skal fortsatt prege en rekke arenaer og arrangement fremover, sier kommunikasjonssjef Per Skøien i banken.

Også gavetildelingen vil fortsette å komme frivilligheten til del. Generalforsamlingen i banken har vedtektsfestet en betydelig andel av gavekronene til Ringeriksregionen i årene som kommer.

Adm. banksjef Hans Kristian Glesne

Har drømt om Ringerike i mange år

Hans Kristian Glesne er administrerende banksjef i Skue Sparebank. Han har drømt om å drive bank på Ringerike i mange år.

- Jeg har sagt lenge at Hønefoss og Ringeriksregionen er det mest spennende området i gamle Buskerud med tanke på samfunnsutvikling. Derfor var det en personlig drøm som gikk i oppfyllelse da fusjonen mellom Hønefoss Sparebank og Skue Sparebank ble vedtatt i fjor, sier han.

- Hvorfor mener du dette området er så spennende?

- Det er mange faktorer. Men det er klart at samferdselsutbyggingen som nå ser ut til å skje vil åpne mange dører både innenfor næringsutvikling, men også som en enda mer attraktiv bostedsregion. Det er spennende. Der er snart «fullt» i Oslo, og da vil både Hole, Ringerike og Jevnaker fremstå som utrolig viktig for samfunnsinvesteringer. I dette lyset er det selvsagt interessant å drive bank. Ringeriksbanen vil jo også knytte Hallingdal mye tettere med Ringerike, og siden vi er en stor aktør i Hallingdal, så passer dette som hånd i hanske, sier banksjefen.

Glesne trekker også frem Drammen i denne sammenhengen.

- Vi har vært tydelig til stede i Drammen i mange år. Der har utviklingen vært enorm. Vi kan nå enkelt dra med oss erfaring og god bank-kompetanse for å bistå næringsutvikling også i Ringeriksregionen. Det vil også komme personmarkedet til gode at vi er lokalisert på så mange steder med sterk utvikling i Buskerud.

Hans Kristian Glesne er 47 år, og bor i Vikersund sammen med kone og to voksne sønner. Han har vært administrerende banksjef i Skue siden 2009. I tillegg er han styreleder i Eika Gruppen, og styremedlem i Vestre Viken helseforetak.

- Det er knallspennende å få være med på å bygge videre på solid bankdrift i Hønefoss. Jeg bruker mye tid rundt på våre 11 avdelinger. Det blir mye reising, og jeg vil nok si at mitt kontor så å si er i bilen, sier Glesne.

På fritiden er banksjefen opptatt av å holde seg i form. Han setter pris på skiturer i Hallingdals-løypene, men også kajakkturer og late dager på hytta ved Vestfold-kysten.