Styrene i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank har derfor besluttet å utrede muligheten for en fusjon.
Begge er solide banker i sine geografiske områder. Bankenes misjon er å være det beste alternativet i personmarkedet der kundene bor. Bankene skal levere finansiell kraft for å utvikle lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Begge bankene er opptatt av å vise samfunnsansvar gjennom egen bærekraftstrategi, herunder også sponsorater og gaver til frivillige organisasjoner.

Bygger en stor og robust lokalbank

I Norge er bankenes rammebetingelser i endring. Økt konkurranse og pressede marginer sammen med stadig mer krevende regulatoriske krav fra myndighetene, betyr at banker må øke sine inntekter, eller kutte kostnader (personal og kontornett) for å overleve.

Styrene i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank mener på bakgrunn av dette at en fusjon vil bygge en stor og robust lokalbank som er rigget til å møte utfordringene i fremtidens bank- og forsikringsmarked.

Bidrar til utvikling av lokalsamfunnene

Den sammenslåtte banken vil få en forretningskapital på 16 milliarder kroner, og blir dermed den fjerde største banken i Eika Alliansen. Det vil sette banken i stand til å være en større bidragsyter til å utvikle lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Banken vil også bli mer konkurransedyktig i personkundemarkedet.

Alle ansatte beholder jobben og alle avdelingskontor består

Det er et premiss i beslutningen at ingen av de ansatte skal miste jobben. Den sammenslåtte banken vil ha 90 ansatte. Kontornettet skal også bestå som tidligere, og banken vil ha kontorer i Drammen, Vikersund, Sigdal, Hønefoss, Noresund, Flå, Nesbyen, Gol, Hol, Geilo og på Rødberg.

Navnet på den sammenslåtte banken vil bli Skue Sparebank.
Administrerende banksjef i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne, blir også administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Banksjef i Hønefoss Sparebank Torgeir Nøkleby, blir viseadministrerende banksjef.
George H. Fulford innstilles som styreleder. Fulford er i dag styreleder i Skue Sparebank. Som styrets nestleder innstilles Gunn Iren Midtbø, som i dag er styreleder i Hønefoss Sparebank.