Administrerende banksjef i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne og administrerende banksjef i Hjartdal og Gransherad Sparebank Åse Kjersti Øverdal

Utredning om fusjon

Styrene i Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank har besluttet å utrede muligheten for en fusjon av de to bankene.

Bakgrunnen er et ønske om å styrke bankenes kunderelasjoner, lokal konkurransekraft, lønnsomhet, samt evnen til å bidra til lokalsamfunnets videre utvikling.

Hovedpunkter:

 • Bygge en stor og robust lokalbank i Buskerud og Telemark
 • Bidra til utvikling av lokalsamfunnene
 • Pådriver for bærekraft og det grønne skiftet
 • Alle ansatte beholder jobben
 • Alle kontor består

Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank er to solide banker i sine geografiske områder. Bankenes klare ambisjon er å være viktige samarbeidspartnere både i person- og bedriftskundemarkedet. Bankenes relasjon til kundene er et kontinuerlig satsingsområde. Bankene skal levere finansiell kraft for å utvikle lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Begge bankene er opptatt av å vise samfunnsansvar gjennom egen bærekraftstrategi, herunder også sponsorater og gaver til frivilligheten.

I Norge er bankenes rammebetingelser i endring. Økt konkurranse og pressede marginer sammen med stadig mer krevende regulatoriske krav fra myndighetene, betyr at banker må øke sine inntekter, eller kutte kostnader for å opprettholde sin konkurransekraft.

Styrene i Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank mener på bakgrunn av dette at en fusjon vil bygge en stor og robust lokalbank som er bedre rigget til å møte utfordringene i fremtiden. De to bankene har i dag ikke overlappende geografiske dekningsområder. Det vil gi mulighet til å gi enda bedre kundeopplevelser basert på det beste fra hver bank.

Den sammenslåtte banken vil få en forretningskapital på over 25 milliarder kroner, og blir dermed en av de største bankene i Eika Alliansen. Det vil sette banken i stand til å være en større bidragsyter til å utvikle lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Banken vil også bli mer konkurransedyktig i personkundemarkedet.

Det er et premiss i beslutningen at ingen av de ansatte skal miste jobben.

 • Den sammenslåtte banken vil ha 114 ansatte.
 • Kontornettet skal også bestå som tidligere, og banken vil ha 16 kontorer.
 • Disse er lokalisert i Drammen, Bekkestua, Vikersund, Sigdal, Kongsberg, Notodden, Sauland, Bø, Hønefoss, Noresund, Flå, Nesbyen, Gol, Hol, Geilo og på Rødberg.
 • Banken vil etter fusjonen ha cirka 42.000 kunder.
 • Navnet på den sammenslåtte banken vil bli Skue Sparebank.

Dagens styreleder i Skue Sparebank, George H. Fulford, styreleder i Hjartdal og Gransherad Sparebank, Barbro Ternsten, administrerende banksjef i Hjartdal og Gransherad Sparebank Åse Kjersti Øverdal og administrerende banksjef i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne.

LEDERE: Dagens styreleder i Skue Sparebank, George H. Fulford, styreleder i Hjartdal og Gransherad Sparebank, Barbro Ternsten, administrerende banksjef i Hjartdal og Gransherad Sparebank Åse Kjersti Øverdal og administrerende banksjef i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne.

Administrerende banksjef i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne, blir også administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Administrerende banksjef i Hjartdal og Gransherad Sparebank Åse Kjersti Øverdal, blir viseadministrerende banksjef. Barbro Ternsten, som i dag er styreleder i Hjartdal og Gransherad Sparebank, blir styreleder i den sammenslåtte banken. Dagens styreleder i Skue Sparebank, George H. Fulford, er foreslått til å lede sammenslåingsprosessen og være styrets leder frem til første generalforsamling i 2025.


Hva betyr dette for kundene våre?

Under gjør vi en kort liste omkring konsekvensene av en eventuell sammenslåing:
 • Alle kontorer som bankene har i dag, vil bestå.
 • Kundene våre skal henvende seg på vanlig måte på det stedet de vanligvis bruker banken.
 • Kundene skal fortsatt ha den rådgiveren de kjenner fra før.
 • Kundene får de samme produktene som tidligere.
 • Kundene vil høre til en større bank som vi har mål om at skal bli enda bedre på kundeoppfølging.
 • Den sammenslåtte banken vil være mer konkurransedyktig og ha større kapasitet til å gi god kreditt både i person- og bedriftsmarkedet.
 • Dersom vi gjør formelle endringer rundt kundenes konti eller produkter, vil dette blir informert om i god tid.