Valgdag holdes i bankens lokaler torsdag 8. februar 2024, kl. 10.00 – 14.00

Valgperiode 2024 – 2027 velges det

  • Hallingdalsregionen 1 varamedlem
  • Ringeriksregionen 2 medlemmer
  • Øvrige 1 medlem

Innskytere i Skue Sparebank har stemmerett og kan foreslå kandidater. Bankens vedtekter og oversikt over tillitsvalgte finnes på bankens nettside.

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslaget må være oversendt (post@skuesparebank.no) eller levert i banken innen den 11.01.2024 på eget skjema som kan lastes ned her (doc).

Bare myndige personer har rett til å stemme på egne eller andres vegne. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget kundeforhold og en som representant for annen innskyter. De med stemmerett, som nevnt ovenfor, har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste som medlem av generalforsamlingen eller styremedlem i minst en valgperiode.

Banken har valgkomité som innstiller på forslag til kandidater.