Alle bankens kontorer henger nå opp synlige skilter som viser at vi er sertifisert som miljøfyrtårn.

- Som bank stiller vi stadig strengere krav til at våre kunder kan vise til tydelig arbeid med bærekraft. Dette vil være et tema som kommer til å få større og større plass i tiden som kommer. Skue Sparebank ønsker å vise at vi også tar bærekraft på alvor i alle deler av vår virksomhet og har «orden i eget hus». Derfor er vår status som miljøfyrtårn et viktig signal og en god anerkjennelse i denne jobben, sier administrerende banksjef Hans Kristian Glesne.

Skue Sparebank har gjennom flere år jobbet aktivt med bærekraft. Arbeidet har handlet om interne forhold i banken, men også i forhold til vår dialog med våre kunder og de produktene vi har i vår portefølje. I 2023 satte vi oss et mål om å bli miljøfyrtårnsertifisert. Dette arbeidet startet vi opp i mars.

For å bli et miljøfyrtårn måtte banken svare ut et omfattende sett med kriterier som tok opp i seg interne forhold, kundedialog, kapitalforvaltning og sosial ansvarlighet. Til sammen 30 ulike kriterier er blitt redegjort for innen følgende emner:

  • Forankring
  • Styring
  • Offentliggjøring
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp
  • Energi
  • Transport
  • Avfall og ombruk

- Prosessen for å bli miljøfyrtårn har vært utrolig givende. Den har involvert mange av bankens ansatte, og vil påvirke alle våre lokasjoner i tiden som kommer. Vi er stolte over at vi har bestått sertifiseringen. Fyrtårnsmerket gir oss en fin anerkjennelse i forhold til bankens arbeid med finansiell, miljømessig og sosial bærekraft gjennom mange år, sier bærekraftansvarlig Per Skøien i Skue Sparebank.

I 2024 vil banken publisere sin tredje bærekraftrapport, og miljøfyrtårnsarbeidet har gitt oss enda mer kvalitet innenfor de emnene vi rapporterer på.
Miljøfyrtårn er anerkjent av EU i henhold til artikkel 45 i regulativ 1221/2009. Sertifiseringen gjelder for de neste tre årene.