Vi er opptatt av å utvikle banken og betjeningen i tråd med våre kunders ønsker og behov. Nå er vi naturlig nok også opptatt av i hvilken grad våre kunder er påvirket av Korona-situasjonen. For å samle inn denne informasjonen på en effektiv og systematisk måte gjennomfører vi kundemålinger. Her får alle kunder mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer.

Årets kundemåling for næringslivskunder gjennomføres i uke 42-44.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Norsk Gallup og dere vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id: Norsk Gallup (undersokelse@norskgallup.no).

Besvarelsen tar 7-8 minutter og alle som deltar er med i trekningen av 10 gavekort med verdi på kr 1 000,-. Vi håper dere har anledning til å delta og bidra til at vi kan bli en enda bedre bank for våre kunder.