Kurset vil ta for seg både teoretiske og praktiske sider ved et eierskifte av landbrukseiendom. Rådgiverne hos Eigarskifte AS har lang erfaring i hvordan et eierskifte bør gjennomføres og vil ta for seg de teoretiske og ikke minst de medmenneskelige aspektene ved et eierskifte. Kurset er beregnet på at hele familien, som eiendomsoverdragelsen berører, kan delta for å få en felles forståelse rundt prosessen.

Program, torsdag 11. april, Tyrifjord Hotell

  • 10:00 Forberedelse til et eierskifte og stegene i prosessen
  • 11:00 Verdier, oppgjør og finansiering
  • 12:00 Forsikring/bank
  • 13:00 Lunsj
  • 14:00 Juridiske forhold: Odelslov, konsesjon, jordlov, arvelov m.m.
  • 15:30 Skatt og avgift
  • 16:30 Veien videre for selger og kjøper

Kursavgift og påmelding

Kursavgift er kr 1500,- pr. person. Er det flere fra samme familie er kursavgiften kr 900,- pr. person fra familiemedlem nummer to.

Påmelding sendes til url@eigarskifter.no eller nhb@skuesparebank.no innen 5. april.