Skue Sparebank har, i første omgang, satt av 100.000 kroner som skal gå til ukrainske flyktninger.
De grusomme konsekvensene av den russiske invasjonen fører nå til at Norge blir en trygg havn for mange krigsflyktninger fra Ukraina. Noen har kommet, og flere vil komme.

Skue Sparebank ønsker å bidra økonomisk til konkrete tiltak for å gjøre forholdene bedre for flykninger som kommer til det området hvor vi driver bank.
Derfor ønsker vi å få anmodning om å bidra til tiltak i vårt nærmiljø.

Slik gjør vi det:

  • Vi ønsker å motta skriftlige ønsker om penger fra frivillige organisasjoner eller offentlige instanser som trenger midler. 
  • Ønskene behandles og avgjøres fortløpende. 
  • Vi bidrar ikke til private evakueringsoperasjoner, da inntaket av flyktninger anses som en statlig oppgave. 
  • Kort søknad om beløpsstørrelse og formål sendes på epost til: ps@skuesparebank.no

Spørsmål i saken kan eventuelt rettes til kommunikasjonssjef Per Skøien på telefon 922 33 648.