En ansatt i en bedrift med pensjonsordning i Eika Innskuddspensjon (EIP) får i gjennomsnitt 3 % av bruttolønn spart til pensjon via arbeidsgiver. For en ansatt som tjener 500 000 kr vil dette utgjøre 15 000 kr i årlig sparing. Over mange år vil disse innskuddene få avkastning fra aksjemarkedet, og etter 40 år beregner vi verdien til ca. 1,4 millioner kroner. Dette gir et betydelig tillegg til pensjonen fra Folketrygden fordelt over 10 eller 15 år. 

Egne regler for selvstendige næringsdrivende 

For deg som er selvstendig næringsdrivende, er det derimot litt annerledes. «Lov om obligatorisk tjenestepensjon» gjelder ikke. Sammenlignet med lønnsmottaker i en bedrift, som eksemplifisert over, vil du derfor komme dårligere ut med tanke på pensjon for hvert år som går. Men det finnes gode løsninger! Ved å kjenne til hvilke muligheter du har, og ta nødvendige grep, er det fullt mulig å tette dette gapet og dermed få en bedre pensjon å leve av. 

Hvilke muligheter har du, og hva er det som lønner seg?

Selvstendig næringsdrivende har to alternative måter å starte en pensjonsavtale på. 

  1. Opprette en pensjonsavtale gjennom enkeltmannsforetaket (Eika Innskuddspensjon)
  2. Starte en privat spareavtale til pensjon (Fond eller IPS) 

Hva som lønner seg for den enkelte er avhengig av hvilken næringsinntekt du forventer å ha. I tillegg er det noen forskjeller knyttet til sparebeløp og skatt. 

For deg med inntekt over 7,1 G

For næringsdrivende med høy inntekt (7,1 G = 880 599 kr) anbefales det å opprette Eika Innskuddspensjonsavtale på bedriften. Fordelen med en slik avtale er at du har store skattefordeler sammenlignet med andre pensjonsspareprodukter. Sparebeløpet kommer til fradrag på inntekten din, tilsvarende din marginale skattesats. Det betyr at du får tilbake opp mot halvparten av det du sparer til pensjon! Når pensjonen utbetales må den skattes som vanlig pensjonsinntekt. Årlig kan du spare mellom 2 % og 7 % av inntekt opp til 12 G (12 G = 1 488 336 kr).

Kjøp Eika Innskuddspensjon i Bedriftsveilederen på 3 minutter

I tabellen under kan du se hvor mye du får i skattereduksjon, gitt 3 % sparing av inntekten:

Næringsinntekt Årlig sparing Marginalskatt  Skattereduksjon
 800 000 24 000 46,6 %  11 184
 900 000  27 000  46,6 %  12 582
 1 000 000  30 000  49,6 %  14 880
 1 100 000  33 000  49,6 %  16 368
 1 200 000  36 000  49,6 %  17 856
 1 300 000  39 000  49,6 %  19 344
 1 400 000  42 000  50,6 %  23 520

For deg med inntekt lavere enn 7,1 G

For de som har inntekt lavere enn 7,1 G, er ikke Eika Innskuddspensjon nødvendigvis like gunstig. Det skyldes at næringsinntekten reduseres tilsvarende beløpet du sparer i pensjonsordningen din. Grensen for opptjening til pensjon i Folketrygden er satt til 7,1 G, og spareprosenten er 18,1 % av inntekt. Det kan derfor lønne seg å beholde høyest mulig inntekt opp til denne grensen (7,1 G), i og med at spareprosenten er høyere i Folketrygden enn i innskuddspensjonen (18,1 % vs. 7 %) 

Det samme gjelder for rettighetene til uføretrygd fra Folketrygden. Her har du krav på inntil 66 % av lønn opp til 6 G (744 168 kr). Tjener du under dette beløpet fører pensjonssparingen til at du får mindre uføretrygd fra NAV hvis du skulle være uheldig og bli ufør. 

For selvstendig næringsdrivende i denne inntektsgruppen (under 6 G), anbefaler vi heller å starte privat sparing i fond eller IPS (Individuell pensjonssparing). På den måten unngår du å redusere opptjeningen i Folketrygden, samtidig som du kan spare i de samme gode fondene som du får tilgang til i Eika Innskuddspensjon. 

Book møte om privat sparing her

Tenk langsiktig avkastning 

Det viktigste i en pensjonsavtale er ikke nødvendigvis skattefordeler, men god avkastning over tid. Det er nivået på avkastningen som bestemmer hvor mye pensjon det faktisk blir til slutt. Les mer om IPS her.

Tjener du mellom 6G og 7,1G er ikke anbefalingen like klar. Da bør du snakke med en rådgiver, som hjelper deg med å veie fordeler opp mot ulemper for de ulike sparealternativene. 

Prøv Bedriftsveilederen her, eller kontakt oss for å få gode råd om sparing til pensjon. Alle fortjener økonomisk selvtillit!