Automatisk eFaktura

Automatisk eFaktura betyr at du som kunde får tilsendt faktura rett i nettbanken. Det er både enkelt og trygt.

Slik sjekker du i nettbanken

  • Klikk på "Betaling" i menyen
  • Gå til eFaktura
  • Her ser du om automatisk eFaktura er skrudd på eller av
  • Du kan enkelt endre dine innstillinger 

Slik sjekker du i nye Eika mobilbank:

  • Velg menyen øverst med tre streker
  • Trykk på "betale"
  • Trykk på "eFaktura"
  • Hvis knappen er mørk slik som på bildet så er automatisk eFaktura på
  • Hvis knappen er hvit kan du trykke for å aktivere 

eFaktura