Kort om pensjon:

  • Rundt 1/3 av pensjonen får du automatisk fra Folketrygden.
  • Er du i jobb, har kanskje arbeidsgiveren din en ok pensjonsordning.
  • Folketrygd + pensjon fra arbeidsgiver vil utgjøre cirka 50 prosent av den lønna du får i dag.
  • Det betyr at det vil føles som om du får lønn annenhver måned når du blir pensjonist.
  • Kanskje du vil spare litt ekstra nå?

Vi har 15 pensjonseksperter som gjerne hjelper deg.