Juniorkort (betalingskort)
Dette kortet fungerer på samme måte som vanlige bankkort, men har sikkerhetselementer som gjør det tryggere for barn å bruke.

  • Det er beløpsgrenser på kortet som er tilpasset aldersgruppen
  • Kan brukes til varekjøp i butikk og uttak i minibanker både i Norge og utlandet
  • Kan ikke brukes til netthandel og det er ikke bilde eller fødselsnummer på kortet
  • Det er ingen gebyrer verken ved uttak i minibank eller ved varekjøp. Det er heller ikke årsgebyr på kortet

Når barnet fyller 13 år, kan de få et Visa Online ungdomskort. Dette kortet er også tilpasset for å kunne brukes ved netthandel dersom vergene samtykker til dette.

Mobilbank barn 
Med bankkortet følger også tilgang til mobilbank barn.

  • Oversikt over hva de har brukt penger på, og hvor mye som er igjen på konto
  • Du som foresatt får full oversikt over barnets kortbruk

Vipps for barn under 15 år
I trygge rammer kan foreldre og barn vippse penger seg imellom.

  • Vipps for de under 15 år er foreldrestyrt
  • Barn får erfaring med digitale penger, samtidig som foreldrene har full kontroll
  • Barnet må ha et norsk mobiltelefonnummer og en egen brukskonto
  • Foreldre må være vippser(e), og må kunne identifisere seg med BankID

Kort, mobilbank og Vipps må bestilles av verger.

Book et møte med oss, så ordner vi det praktiske, og gjør litt stas på junioren din.