Bankens historie
Vår opprinnelse skrives i Hallingdal i 1842 og i Hønefoss i 1876. Skue Sparebank ble skapt gjennom fusjon av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank i 2013. Hønefoss Sparebank ble en del av Skue i 2020. Vi er stolte av historien vår som nå fortsetter i hele Buskerud.

I Skue Sparebank tror vi på lokal tilstedeværelse og kunnskap.
Vi bygger sterke kontorer i bygdene og et slagkraftig kontor i Drammen og i Hønefoss.

 
Ambisjon
Vi skal være den ledende lokalbanken i Buskerud.


Mål
Skue Sparebank har som mål å styrke egen konkurransekraft og lønnsomhet – til gode for kunder, ansatte, eiere og lokalsamfunn.
Vi ønsker å styrke lokalsamfunnet ved å skape sterke fagmiljøer og være en attraktiv lokal arbeidsgiver, til gode for lokalt næringsliv og lokalsamfunn.

Skue Sparebank har i dag 11 kontorer i Buskerud, og du finner oss på Geilo, Hol, Gol, Nesbyen, Flå, Noresund, Vikersund, Sigdal, Numedal, i Hønefoss og i Drammen. Banken er en av de største i Eika Alliansen.

Eika Alliansen består av over 50 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt, og har en samlet forvaltningskapital på over 450 milliarder kroner, nær en million kunder og mer enn 1800 årsverk. Dette gjør Eika til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet – og en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn.