Vil du opp og frem?

Skue Sparebank heier på lokale ungdommer som har et mål og en drøm.
Hvert år deler vi ut stipend til ungdommer i alderen 16-25 år som vil opp og frem innen idrett, kultur eller utdanning.

Vi har laget en egen side for Opp og frem ungdomsstipend. Les mer om Opp og frem og søk stipend her:
soof.no

Hvem kan søke?
  • Du som er i alderen 16 - 25 år.
  • Du som vil komme deg opp og frem innen idrett eller kultur.
  • Du som er en god ambassadør for lokalsamfunnet.
  • Du som har klare mål og en god plan for hvordan du skal
    oppnå disse.
  • Du som bor i Buskerud.
  • Enkeltpersoner eller grupper.