Hvorfor opprette sparekonto til barn?

  • Kontoen opprettes i barnets navn og pengene tilhører dermed barnet
  • Det er enkelt for besteforeldre og andre og sette gaver inn på barnekontoen i stedet for å gi kontanter
  • Du kan få tilgang til kontoen i Mobil- og nettbank
  • Du får god rente
  • Du kan starte fast sparing til barnet
Hvem kan få sparekonto?
  • Barn mellom 0 og 18 år kan få sparekonto
  • Barnets verger må samtykke i og skrive under på kontoopprettelsen