Vi vet alle at økonomi kan være kjedelig både å tenke på og snakke om, men er likevel en del av livet vårt. Noen ganger på godt, og andre ganger på vondt. Litt som livet selv. Men heldigvis finnes det hjelp å få. For når det gjelder økonomi er vi her i banken faktisk ganske gode. Og ikke helt som de andre.

Som lokal sparebank har vi nemlig noe de andre større bankene ikke har. Vi er rett og slett nærmere. Geografisk, ja. Men enda viktigere er det at vi, nettopp på grunn av geografien, alltid har vært på tett på folk. For det gjør noe med en bank.

Det gjør at vi vet at samme løsning ikke passer for alle. Det gjør at vi bryr oss litt ekstra.  At vi alltid strekker oss så langt vi kan for å få til gode løsninger. At vi alltid har tid til en prat. Og aldri glemmer at du er menneske mer enn du er kunde.
Vi lover at uansett sett hvor du befinner deg i livet, så skal vi rydde plass til å gi gode råd og veilede deg etter beste evne. 

Her i banken er gode råd ikke langt unna – book en prat her!