Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med banken.

Skue Sparebank
Jordeshagen 5
Telefon: 07583
Epost: post@skuesparebank.no
http://www.skuesparebank.no

 

Du kan også ta kontakt direkte med din kundeansvarlige i banken. Dersom du etter dialog med banken eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema.

Banken sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes.

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet. Kontaktinformasjon til Eikas produktselskaper finnes på www.eika.no.