Bankgaranti

Ekstra trygghet for kjøper og selger: Bankgarantien sikrer en økonomisk kompensasjon overfor tredjepart, dersom bankens kunde ikke overholder sine avtaleforpliktelser. Garantien kan benyttes i hele salgs- og gjennomføringsprosessen.
  • Gir kjøper og selger ekstra trygghet
  • Kan være en styrke i forhandlinger og en forutsetning for å vinne en kontrakt
  • Økonomisk kompensasjon om avtalen ikke holdes
Kontakt meg om bankgaranti

Dette er bankgaranti

En bankgaranti brukes for å sikre avtaler mellom to parter, for eksempel ved betalingsavtaler, kontrakter og lån.

  • Banken stiller garanti på oppfordring fra bedriften
  • Det finnes ulike typer betalingsgarantier, som kontrakts- og entreprenørgaranti og transportgaranti, samt andre garantier etter behov

Når du tegner en bankgaranti hos oss, bekrefter vi at dine økonomiske forpliktelser overfor motparten blir oppfylt. Ta kontakt med oss for mer info rundt de ulike typene bankgaranti. 

3 grunner til å tegne bankgaranti

  • Styrker forhandlingsposisjonen din, og er ofte en forutsetning for å få en kontrakt
  • Når du er kjøper: Sikrer oppfyllelse av leveringstider
  • Når du er selger: Sikrer at du får betalt for det du leverer