Innehavers liv

En viktig forsikring som tar vare på både deg og familien din  for deg som eier et enkeltpersonforetak
 • Gir erstatning til dine etterlatte om du dør
 • Gir deg erstatning hvis du blir rammet av kritisk sykdom eller blir invalid etter en ulykke
 • Du får konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager
 • Du kan medforsikre ektefellen eller samboeren din
Kontakt meg

Dette får du fra forsikringen

 

Dekker Forklaring
Livsforsikring*

Gir engangsutbetaling til arvinger eller andre du velger om du dør. Valgfri forsikringssum fra 10 til 80 G.

Kritisk sykdom*

Gir deg en engangsutbetaling hvis du blir rammet av sykdommer eller skader som er nevnt på listen under.

Helse* Gir behandlingsgaranti innen 10 virkedager gjennom vår samarbeidspartner Falck Helseformidling. Velg mellom 6 eller 12 fysikalske behandlinger. Alle behandlinger skal godkjennes av Falck.
Ulykkesforsikring Gir forsikrede engangserstatning hvis de blir erklært varig medisinsk invalid etter en ulykke. Valgfri forsikringssum fra 10 til 40 G.

*Krever helsevurdering

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår(pdf)
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

Kritiske sykdommer du får dekket

Hvis du blir rammet av en av sykdommene under får du en engangsutbetaling du velger selv mellom 2 og 20 G

Kreft

 • Ondartede svulster
 • Blodkreft
 • Lymfekreft
 • Benmargskreft

Hjerte

 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteoperasjon (bypassoperasjon, PCI)
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme).

Hjerne

 • Hjerneslag
 • Aneurisme

Autoimmune og nevrologiske sykdommer

 • ALS og andre motornevronsykdommer
 • Multippel sklerose (MS)
 • Parkinsons sykdom
 • Alzheimers sykdom

Annet

 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tap av taleevne
 • Alvorlig brannskade
 • Godartede svulster i hjerne, hjernehinne eller ryggmarg
 • Tverrsnittlammelser
 • Tap av ben eller arm