For elektriske biler og motorsykler vil det bli en avgift tilsvarende den som er på vanlig motorsykkel. For elektriske drosjer, traktorer, mopeder og ATV vil avgiften på disse bli det samme som de som går på annet drivstoff.

For 2021 er det henholdsvis 2135 kroner for elektriske biler og motorsykler og 496 kroner for elektriske drosjer, traktorer, mopeder og ATV. 

  • Kjøper du el-kjøretøy før 1. mars 2021 og får den registrert, blir det ikke TFA før i fra neste hovedforfall.
  • Aktive forsikringer som har fornyelse før 1. mars 2021, får ikke avgiften før neste hovedforfall.   

Kilde: Trafikkforsikringsforeningen