Dødsfallforsikring

Dødsfallforsikring

Har du tenkt på hvordan livet blir dersom en av forsørgerne i familien dør? Snakk med oss om dødsfallforsikring så finner vi en løsning som gir trygghet for familien.

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Denne forsikringen passer alle som har gjeld og/eller forsørgeransvar.

  • Kan kjøpes av personer mellom 18 og 70 år. Forsikringen varer til forsikringstaker er 80 år. 
  • Du bestemmer fritt hvem som skal få utbetalt forsikringssummen ved død. 
  • Utbetalingen er skattefri, og kan disponeres etter eget ønske. 

Dødsfallforsikring reduserer økonomiske bekymringer for etterlatte.  

Se fullstendig vilkår (pdf).