Husforsikring

Å kjøpe hus er den største investeringen du gjør. En husforsikring sikrer det utvendige av boligen din, samt ting som henger fast i den, og sørger for at du ikke står på bar bakke dersom noe skjer.
  • Erstatter skader på boligen ved brann-, vann- og naturskade, samt ved tyveri
  • Erstatter ombygging av bolig dersom du blir invalid etter ulykke
  • Omfatter rettshjelp og tap av husleieinntekter
Sjekk pris og kjøp husforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?


Dekkes
Dekkes ikke
Hus Pluss Hus
   
Følgeskade ved utett yttertak


Skade på våtrom som følge av lekkasje/tilbakeslag


Følgeskade ved håndverkerfeil


Følgeskade ved vannskade på våtrom


Bygning inntil 10 kvm er medforsikret


Tap av husleieinntekter


Naturskade


Rettshjelp


Brann-, vann- og tyveriskader


 

 Se fullstendige vilkår (pdf)