Hva som dekkes av bilforsikringen avhenger først og fremst av hvilken forsikring du har. Hos oss kan du velge mellom fire ulike dekninger: 

Ansvar: Dekker personskade og fører- og passasjerulykke. I tillegg dekkes skade du påfører andre.

Delkasko:
Dekket det samme som ved ansvar. Delkasko dekker også veihjelp, tyveri, brann og glasskader på bilen. 

Kasko: I tillegg til det som dekkes under delkasko, er du dekket for skade på ekstrautstyr, maskin, bagasje og skader på egen bil. 

Bil Pluss: Dekker det samme som ved kasko, men med utvidet dekning på maskinskade. Du får også leiebil i hele reparasjonsperioden, i tillegg til at tap av nøkler og feilfylling av drivstoff er dekket. Med Bil Pluss har du også redusert egenandel ved kasko-skader. 

Hva påvirker erstatningssummen? 
Det er flere ting som påvirker erstatningssummen ved en skade, men dette er hovedpunktene: 
 • Egenandelen på skaden. 
 • Eventuelle avkortninger. 
 • Reparasjonskostnader som godkjennes av forsikringsselskapet. 
 • Markedsverdi på bilen (dersom reparasjon ikke lønner seg). 
Hva har du i egenandel? 
Egenandelen du betaler ved en skade avhenger av hvilken forsikring du har og hva slags skade du har meldt inn. Her er en oversikt over hvor stor egenandelen er ved de ulike dekningene: 

Ansvarsforsikring 

 • Ved bruk av ansvarsforsikring er det ingen egenandel på skade.
Delkasko 
 • Egenandel på 4 000 kroner på brann og tyveri. 
 • Egenandel på 500 kroner ved veihjelp. 
 • Ingen egenandel ved reparasjon av glass (begrenset erstatningssum til 750 kroner). 
 • Egenandel på 2 500 kroner ved skifte av rute. 
 • Ingen egenandel dersom glasskaden skyldes sammenstøt med dyr og skaden er rapportert til politi eller viltnemda på stedet. 
Kasko 
 • Egenandel på 4 000 kroner, dersom ikke annet er avtalt. 
 • Egenandel på 6 000 kroner ved maskinskade (inntil 6 år eller kjørt mer enn 60 000 km). 
 • Egenandel på 1 000 kroner ved tyveri av bagasje. 
 • Er forsikringen registrert med fører over 23 år, men skaden er registrert med fører under 23 år, forhøyes egenandelen med 7 000 kroner.
 • Ved påkjørsel av dyr reduseres egenandelen med inntil 4 000 kroner, dersom skaden rapporteres til politi eller viltnemda på stedet.
Bil Pluss 
 • Reduksjon på inntil 2 000 kroner ved kaskoskade, men dette gjelder ikke skader på brann-, tyveri-, glass- eller redningsforsikringen. 
 • Egenandel på 6 000 kroner ved maskinskade (inntil 10 år eller kjørt over 200 00 km). 

Innløsning - hva betyr det egentlig? 
I tilfeller hvor det verken vil være økonomisk eller teknisk forsvarlig å reparere bilen etter en skade, vil vi innløse bilen. Det betyr at vår tekniske avdeling vurderer bilen verdi opp mot markedsverdi på tilsvarende bil. Denne vurderingen vil være grunnlaget for erstatningstilbudet du vil motta for din bil.

Er du uenig i erstatningssummen du blir tilbudt? 
Hvis du er uenig i erstatningstilbudet, må du selv fremskaffe dokumentasjon fra forhandler på at markedsverdien er høyere enn det vi har kommet frem til. Etter mottatt dokumentasjon vil vi ta en ny vurdering av verdien, og eventuelt komme med et nytt erstatningstilbud til deg.

Vi kommer stort sett frem til en løsning alle er fornøyde med.