Bærekraft i Skue Sparebank

Finansnæringen har et særlig ansvar for å sikre at verdiskaping og lønnsomhet ikke går på bekostning av menneskene rundt oss, klimaet og miljøet, eller er i strid med grunnleggende etiske prinsipper. Historien viser at sparebanken alltid har vært opptatt av, og drevet etter bærekraftige prinsipper. Man har bare ikke kalt det for bærekraft, eller vært opptatt av å fortelle omverden at bærekraft er en viktig del av sparebankidentiteten.

Skue Sparebanks bærekraftrapport

Rapporten er en gjennomgang av hvordan Skue Sparebank jobber med de ulike temaene innenfor bærekraft.

Les og/eller last ned rapporten.

Vi er et miljøfyrtårn

Skue Sparebank har nå fått det synlige beviset på at banken er miljøfyrtårnsertifisert. Det er vi stolte av.

Åpenhet i Skue Sparebank

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Skue Sparebanks styre har besluttet følgende redegjørelse etter Åpenhetsloven for perioden 1. juli til 31. desember 2022 (PDF)

Gi oss innspill på klimaarbeidet

Skue Sparebank jobber aktivt for å redusere klimaavtrykket både fra egen virksomhet og fra klimapåvirkning som kommer gjennom våre produkter og tjenester. Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess hvor vi stadig søker å forbedre oss. Dette gjelder også innenfor arbeidet vårt med bedriftens arbeidsmiljø.

Vi er takknemlige for innspill rundt disse temaene – både fra egne ansatte, men også fra kunder og samarbeidspartnere. Innspill kan sendes til oss på epost-adressen klima@skuesparebank.no

Eposten vil gå til bankens miljøgruppe. Innspillene vil bli behandlet og vurdert i denne gruppen.